fbpx

“ประกันภัยคอนโดมิเนียม”  กับเรื่องที่คนอยู่คอนโดฯ ต้องรู้!

ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันน้ำท่วม ประกันไฟไหม้

“ประกันภัยคอนโดมิเนียม”  กับเรื่องที่คนอยู่คอนโดฯ ต้องรู้! คอนโดมิเนียม คือที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งอยู่บนอาคารโดยมีกรรมสิทธิ์ทั้งในรูปแบบส่วนบุคคลที่เป็นของเจ้าของห้องชุดในคอนโดและกรรมสิทธิ์ร่วมกันที่ผู้ร่วมพักอาศัยในคอนโดมิเนียมเดียวกันทุกคนมีกรรมสิทธิ์ร่วมกัน … อ่านเพิ่มเติม