fbpx

คุ้มครองบ้านและที่พักอาศัยด้วยประกันอัคคีภัย

คุ้มครองบ้านและที่พักอาศัยด้วยประกันอัคคีภัย

อัคคีภัยหรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตามบ้านเรือน ที่พักอาศัย แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วไม่มีใครสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตและทรัพย์สิน การทำประกันอัคคีภัยบ้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

ประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านและที่พักอาศัย คือ ประกันภัยประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการคุ้มครองความสูญเสียที่เกิดจากอัคคีภัยหรือเพลิงไหม้ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดเหตุขึ้นอีกทั้งยังช่วยทำให้เกิดความรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน ผู้มีสิทธิทำประกันอัคคีภัยก็คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้รับผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง ในทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยนั่นเอง ซึ่งสิ่งปลูกสร้างที่ว่านี้ก็หมายถึง บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุดพักอาศัยในแฟลต คอนโดมีเนียม เหล่านี้เป็นต้น

เมื่อตัดสินใจทำประกันบ้านและประกันอัคคีภัยบ้าน ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้ ได้แก่

ตัวอาคาร บ้านเรือน รวมถึงสิ่งปลูกสร้างโดยไม่รวมฐานราก

เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งบ้าน ตลอดจนทรัพย์สินที่ติดตั้งอยู่ในตัวอาคารบ้านเรือนนั้นๆ ยึดหลักตามความคุ้มครองพื้นฐานตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไฟไหม้  ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำประโยชน์ในที่พักอาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากแก๊สระเบิดภายนอกที่พักอาศัยและจากแผ่นดินไหว ซึ่งได้มีการระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว

ข้อดีที่เห็นได้ชัดเจนของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยบ้าน ก็คือ ในส่วนของเบี้ยประกันภัย เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เมื่อมีการกู้เงินซื้อบ้าน ส่วนหนึ่งของการทำสัญญากู้เงิน ก็จะเป็นการทำประกันภัย ซึ่งเจ้าของบ้านที่กู้ซื้อบ้านส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าคือประกันที่ทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินบังคับให้ซื้อเพื่อจะได้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในบ้านด้วย แต่ในความเป็นจริงธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ให้กู้ยืมจะให้ความคุ้มครองเพียงตัวอาคารบ้านเรือนเท่านั้น  ดังนั้น สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ ในฐานะเจ้าของบ้าน ต้องสำรวจความต้องการของตัวเองก่อนว่าอยากจะปกป้องทรัพย์สินประเภทใดบ้างเพราะ การประกันภัยบ้าน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการปกป้องความเสียหายของทรัพย์สินอันมีค่าและสิ่งที่อยู่ภายในบ้านหากมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

ทั้งหมดนี้ก็คือความสำคัญและประโยชน์ของ ประกันอัคคีภัยบ้าน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันภัยส่วนใหญ่ก็จะมีการจำกัดขอบเขตราคาและประเภทของทรัพย์สินที่รับประกันรวมทั้งประกันภัยบุคคลที่ 3 ซึ่งเป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเจ้าของบ้านและครอบครัวได้เป็นอย่างดี หรือในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบไปยังผู้อื่นด้วยนั่นเอง

 

สนใจทำประกันบ้านกันอยู่ หรือหากสนใจปรึกษา Siam Advice Home เพื่อให้คำแนะนำสามารถติดต่อได้ที่

Web: www.siamadvicehome.com 

Email: home@siamadvicefirm.com 

Tel: 0921915536

Leave a Comment