fbpx

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ประกันอัคคีภัย (Fire insurance)

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ประกันอัคคีภัย (Fire insurance)

 

ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันน้ำท่วม ประกันไฟไหม้
ประกันอัคคีภัยบ้าน ประกันอัคคีภัยคอนโด ประกันน้ำท่วม ประกันไฟไหม้

ประกันอัคคีภัย(Fire insurance) ชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าหมายถึงประกันอุบัติภัยที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เป็นหลัก และมีสัญญาที่คุ้มครองความเสียหายจากไฟ อาทิ สิ่งปลูกสร้าง บ้าน อาคาร ทรัพย์สิน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้า เป็นต้น

ประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งจุดประสงค์ก็เพื่อคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง ที่เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย รวมไปถึงการคุ้มครองทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากความร้อน หรือควันอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ หรือจากน้ำและสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนความเสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ เช่น เมื่อใช้อุปกรณ์ปีนบ้านแล้วหน้าต่าง กำแพง หลังคา ได้รับความเสียหาย เป็นต้น

ทรัพย์สิน อะไรบ้างประกันภัยคุ้มครองและสามารถรับค่าเสียหายหรือค่าชดเชยได้?

1) สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งไม่รวมรากฐาน ในที่นี้ หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด สำหรับอยู่อาศัย โรงรถและอาคารอื่นๆในบริเวณบ้าน เช่น เรือนครัว กำแพง ประตู รวมถึงส่วนที่ต่อเติม และห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

2) ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ในที่นี้ หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่มีค่า เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

สาเหตุพื้นฐานของอัคคีภัยที่ประกันให้ความคุ้มครอง ได้แก่

ไฟไหม้

ฟ้าผ่า ในที่นี้จะรวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรและฟ้าผ่าด้วย

ระเบิด

อุบัติภัยจากยานพาหนะ หรือสัตว์อย่างช้าง ม้า วัว ควาย ยกเว้นความเสียหายนั้นเกิดจากยานพาหนะ หรือ ช้าง ม้า วัว ควาย ของผู้เอาประกันภัยและสมาชิกในครอบครัวซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัย

อุบัติภัยจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ในที่นี้หมายความรวมถึง จรวด ซึ่งขับเคลื่อนด้วยตัวเองและยานอวกาศ

อุบัติภัยจากน้ำ ซึ่งเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากการปล่อย การรั่วไหล หรือการล้นออกมาของน้ำ รวมไปถึงกรณีที่ไอน้ำจากท่อน้ำถังน้ำ ระบบทำความร้อน เครื่องสูบน้ำ ท่อดับเพลิงประจำบ้าน ระบบทำความเย็น ระบบปรับอากาศ น้ำฝนที่ไหลผ่านทำให้เข้าไปภายในสิ่งปลูกสร้างจากการชำรุดของหลังคาบ้าน หน้าต่าง ประตูวงกบ ประตู หน้าต่าง ช่องลม ช่องรับแสงสว่าง ท่อน้ำหรือรางน้ำ ทำให้เกิดความเสียหาย

นอกจากความคุ้มครองพื้นฐานแล้วจากสาเหตุข้างต้นแล้วผู้เอาประกันยังสามารถซื้อความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมได้ด้วย ราคาและเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทประกันนั้นๆ เช่น ภัยน้ำท่วม แผ่นดินไหว

เกี่ยวกับระยะเวลาความคุ้มครอง เนื่องจากค่าเบี้ย ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัยมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับการประกันภัยประเภทอื่น อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองในขอบเขตที่ครอบคลุมอย่างสมเหตุสมผล ถ้าเลือกซื้อความคุ้มครองเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ เบี้ยประกันก็จะมีราคาถูกลงตามไปด้วย

Leave a Comment